REGISTRACE

PŘIHLÁŠENÍ K VIRTUÁLNÍ ÚČASTI:

VIRTUÁLNÍ ÚČAST

PŘIHLÁŠENÍ K FYZICKÉ ÚČAST:

Jak se přihlásit + přihláška
fyzická účast 2024 zatím v jednání

Startovné
fyzická účast 2024 zatím v jednání

Změna, převedení nebo storno přihlášky
fyzická účast 2024 zatím v jednání

 

 

Poučení o uzavírání smluv distančním způsobem (níže uvedený text je předmětem autorského práva!):
– Asociace uniformovaných pochodů, z. s. je řádně zapsaným spolkem pod spisovou značkou L 22286 vedenou u Krajského soudu v Brně,
– VOJCHOD, z. s. je řádně zapsaným spolkem pod spisovou značkou L 22407 vedenou u Krajského soudu v Brně,
– Česká pochodová liga z.s. je řádně zapsaným spolkem pod spisovou značkou L 17694 vedenou u Krajského soudu v Brně,
(dále jen „spolky“)

V rámci své činnosti nevykonávají výše uvedené „spolky“ hospodářskou činnost ve smyslu § 217 odst. 2 Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a nejsou tedy považovány za podnikatele ve smyslu § 410 odst. 2 NOZ a tudíž celý oddíl NOZ o „Uzavírání smluv distančním způsobem“ a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory se na výše uvedené spolky nevztahují! To jinými slovy znamená, že není možné odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory těchto spolků „distančním způsobem“ do 14-ti dnů. Veškeré ujednání se řídí podmínkami uvedenými na těchto www stránkách.

Výše uvedené spolky si zakládají na:
– dodržování zveřejněných podmínek, které jsou pro všechny stejné, včetně storno podmínek,
– dodržování podmínek pořádání sportovní akce, které jsou plně v souladu s právním řádem České republiky a vztahují se na všechny přihlášené bez výjimky,
– principu spravedlnosti (to znamená, že veškeré kroky činěné spolky vůči přihlášeným a účastníkům jsou a budou činěny v souladu s právním řádem České republiky a zveřejněnými pravidly bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, víru, atd. přihlášené osoby, nebo účastnící se osoby).

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.