POCHODOVÝ PAS

Užívání pasu

Pravidla spolupráce

Začleněné pochody

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®:
– obdržíte při 1. účasti „jen diplom“ / „s medailí“ na pochodu pod logem VM ®
– pas následně užíváte k potvrzování účasti,
záznam o účasti do jiných publikací jako organizátoři neprovádíme, ale! od roku 2019 bude na našich akcích volně k dispozici jiné razítko za jehož oražení kamkoliv organizátor právně neručí a právně nezodpovídá a toto razítko bude možné použít pro wanderbooky, deníčky, atd.
 

 

……………………………………………………………………………
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.