POCHODOVÝ PAS

Všeobecná a závazná pravidla pro užívání pasu.

Pravidla pro začlenění jiných pochodů do kalendáře akcí.

Začleněné pochody používající logo kvality.

Pochodový pas:
– oprávněně užíváme logo kvality VOJCHOD MILARCH ® (dále jen „VM ®“),
– účast na pochodu je proto možné zaznamenat do Pochodového pasu VM ®,
– obdržíte při 1. účasti „jen diplom“ / „s medailí“ na pochodu pod logem VM ®
– pas následně užíváte až do jeho úplného vyplnění,
– poté ho předložíte na dalším pochodu pod VM ® a obdržíte k užívání nový pas,
– původní pas se stane Vaším majetkem,
– při ztrátě pasu se nový vypůjčuje k užívání po zaplacení manipulačního poplatku,
– záznam o účasti do jiných publikací neprovádíme.

 

 

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.