Individuální trasa

Individuální trasa Pochod české státnosti 2021 – podmínky

Individuální trasa je určena všem, kteří:
– se nechtějí spoléhat na omezení hromadných akcí vzhledem k vládním omezením
– mají zájem se symbolicky připojit k uctění památky Dne české státnosti
– nevynechat daný ročník pochodu

Podmínky přihlášení *:
– stáhněte si přihlášku (.xls) do svého počítače, tu vyplňte a odešlete na kontaktní e-mail: pochodcs@gmail.com co nejdříve. Počet startovních míst je omezen počtem medailí.
– platbu startovného je nutné zadat své bance nejpozději do 7 dnů od obdržení naší odpovědi, kdy se výše individuálního startovného řídí datem zadání platebního pokynu (dřívější přihlášení a platba = levnější startovné)
– individuální trasu si volíte sami v závislosti na věku přihlášené osoby:
– kategorie A jsou osoby od 15 do 45 let – minimální trasa je 20 km
– kategorie B jsou osoby 0 – 15 let a nad 45 let – minimální trasa je 10 km
– kategorie C jsou smíšené skupiny osob A + B – minimální trasa 10 km
– po zaslání přihlášky Vám bude zpět do 3 dnů zaslána na e-mail faktura k uhrazení startovného + poštovného a balného
– u účastníků jejichž doručovací adresa je na území SR požadujeme připsání přesné nominální hodnoty, která je uvedena na faktuře v českých korunách na náš účet

Dvojitá a trojitá registrace:
– máte zájem o přihlášení na Vojenský pochod ČR / Pochod české státnosti nebo Slavkovský pochod?
– přihlášky prosíme neodesílejte zvlášť, ale všechny přihlášky odešlete na jeden e-mail
– v odpovědi obdržíte dva platební pokyny, ale všechna ocenění Vám přijdou v jedné zásilce

Podmínky absolvování individuální trasy:
– přihlášku na individuální trasu není možné převést na fyzickou účast na pochodu dne 25. 9. 2021 (pochod fyzicky v roce 2021 pořádán nebude)
– absolvování individuální trasy musí být realizováno v rozmezí od 1. 3. 2021 do 31. 10. 2021
– o absolvování trasy musí být pořízen záznam pomocí aplikace, která zaznamenává délku trasy a čas. Výstup z aplikace musí být obrázek alespoň s délkou trasy a času (můžete použít např. aplikace – mapy.cz, Endomondo, Strava, Runkeeper, Superlife, …)
– záznam trasy musí být následně odeslán na náš kontaktní e-mail jako obrázek k prokázání absolvování trasy nejpozději 1. 11. 2021 do 23:59 hodin
– u jednotlivě přihlášených osob stačí jeden záznam z aplikace
– u přihlášených skupin (2 a více osob) stačí jeden záznam z aplikace

Datum na diplomu a odeslání zásilky:
– bez ohledu na datum absolvování individuální trasy a jejího zaslání na náš e-mail budou medaile a diplomy zasílány Českou poštou, s.p. doporučeně na udané adresy v časovém rozmezí od 24. 5. do 12. 11. 2021.
– datum na diplomech bude jednotný, tzn. „28. 9. 2021“

Podmínky převodu startovného na jinou osobu:
– převod startovného na jinou osobu není možný

Podmínky zrušení registrace, storna startovného a propadnutí startovného:
– při nezaplacení startovného ve stanoveném termínu je přihláška zrušena
– po zaplacení startovného není možné registraci zrušit nebo převést na jinou osobu (platba propadá v plné výši)
– při nezaslání záznamu o absolvování individuální trasy do 1. 11. 2021, 23:59 hodin startovné propadá bez nároku na vrácení startovného nebo jiné kompenzace a celá částka bude použita na dobročinné účely

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®:
– pokud vlastníte pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® a máte zároveň zájem o záznam absolvované individuální trasy, odešlete nám pas na adresu „VOJCHOD z.s., Zbýšov 202, 683 52 Zbýšov“ nejpozději 1. 11. 2021, aby byl doručen na naši adresu do 5. 11. 2021 a pas se Vám vrátí potvrzen spolu se zásilkou. Pasy doručované poštou po 8. 11. 2021 nebudou převzaty a nebudou vyzvednuty na poště (nevyžádaná zásilka). V případě doručení do schránky po 8. 11. 2021 jako běžné psaní nebudou ani zasílány zpět.
– pokud nevlastníte pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® a máte zájem o záznam absolvované individuální trasy, dejte nám spolu se zasláním přihlášky jmenovitě vědět, pro které přihlášené máme pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® vystavit a zaslat spolu se zásilkou
– záznamy do jiných publikací, deníků, deníčku, atd. nebudeme provádět, děkujeme za pochopení

Poštovné a balné:
– pro poštovné je rozhodující počet přihlášených osob s medailí
– u jednotlivců nebo skupin „jen diplom“ je rozhodující částka pro 1 medaili (nejnižší částka poštovného)
– u kombinovaných skupin osob „s medailí a diplomem“ a zároveň osob „jen diplom“ je pro poštovné rozhodující počet osob „s medailí a diplomem“
– námi zveřejněné ceny poštovného a balného vycházejí z oficiálních cen České pošty, s.p. pro poštovné + z ceny obalových materiálů
– práce související s pečlivým zabalením zásilky jsou účtovány v hodnotě 0,- Kč

Startovné, poštovné a balné:

Dobročinné aktivity:
V současné době nejsme schopni odhadnout zájem o individuální trasu u účastníků a to, zda bude vůbec možné pochod pořádat dne 25. 9. 2021 vzhledem k možným omezením hromadných akcí.
K dobročinné činnosti jsme se v minulosti svobodně rozhodli ve chvíli, kdy začal vznikat finanční přebytek z pořádání akce, a proto bylo nejlepším rozhodnutím pro neziskovou organizaci podpořit dobrou věc. Proto se již nyní zavazujeme, že pokud po vyrovnání finančních závazků vznikne finanční přebytek v roce 2021, velice rádi opět podpoříme jménem přihlášených dobročinnost směřovanou na:
– sport a veřejně prospěšné aktivity
– vojáky, policisty a hasiče

* Poučení přihlašované osoby :
Vyplněním osobních údajů do přihlášky dává přihlašovaná osoba plný souhlas se všemi podmínkami akce a se zpracováním poskytnutých údajů v souladu s podmínkami zveřejněnými na OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Údaje o účastníkovi shromažďuje Česká pochodová liga z.s. + VOJCHOD, z. s. + Asociace uniformovaných pochodů, z. s., především z důvodu vedení dlouhodobého přehledu o účastnících, přiznávání nároku na věrnostní slevy a zasílání e-mailových pozvánek na další akce. Účastník zároveň prohlašuje, že podmínky, pravidla účasti a platné zákony chápe a bude je dodržovat pod hrozbou diskvalifikace v případě jejich porušení. Při porušení je účastník diskvalifikován bez nároku na ocenění a bez nároku na vrácení startovného. Účastník souhlasí s pořizováním a zveřejněním fotografií (příp. videa) z průběhu celé akce na kterých může být sám zachycen a tyto materiály mohou být následně zveřejněny. Pokud si účastník nepřeje zveřejnění takové fotografie (příp. videozáznamu), musí to oznámit přímo fotografovi (osobě provádějící videozáznam), která provádí fotografování a videozáznam, nebo organizátora dodatečně po zveřejnění fotografií požádat o smazání fotografie na které je zachycen.
V rámci své činnosti nevykonává pořadatel pochodu (zapsaný spolek) hospodářskou činnost ve smyslu § 217 odst. 2 Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a není tedy považován za podnikatele ve smyslu § 410 odst. 2 NOZ a tudíž celý oddíl NOZ o „Uzavírání smluv distančním způsobem“ a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory se na pořadatele pochodu nevztahují! To jinými slovy znamená, že není možné odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pořadatele pochodu „distančním způsobem“ do 14-ti dnů. Veškeré ujednání se řídí podmínkami uvedenými na těchto www stránkách.

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na nepřijetí přihlášky bez udání důvodu. Zároveň právo již zaplacenou registraci zpětně zrušit a zaplacenou částku za startovné vrátit v plné výši zpět na účet plátce startovného bez nároku na účast.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.