HLAVNÍ KONTAKTY

e-mail: pochodcs@gmail.com
(slouží pro zasílání přihlášek, dotazů, změnám v registraci, atd.)
telefon: +420 735 191 150 (raději od 16:00 do 20:00 hodin)
(slouží pro řešení dotazů, na které nenaleznete odpověď na našich stránkách)

Prostě nás kontaktujte a my už v rámci organizace předáme Váš e-mail nebo telefonní dotaz odpovědné osobě, která Vám pomůže. Nezáleží přitom na tom o jakou záležitost se jedná. K přeposlání daného emailu odpovědné a oprávněné organizační složce, či osobě nám přitom pomůže pokud stručně a správně vyplníte předmět emailu.

Pořadatelé pochodu (abecedně):
Asociace uniformovaných pochodů, z. s.
Česká pochodová liga z.s.
VOJCHOD, z. s.

Fakturační údaje příjemce platby (finančně zodpovědná organizace):
Česká pochodová liga z.s.
Mikulovská 4053/8
628 00 Brno
IČO: 02015668
Nejsme plátci DPH
Spisová značka: L 17694 vedená u Krajského soudu v Brně
ID datové schránky: 5c2n4yk

Ochrana práv účastníků (máte jako účastník pocit křivdy na své osobě?):
Nově byla vytvořena funkce „Ombudsman VOJCHOD ®“ (od r. 2017). Od roku 2012 přitom existuje funkce externího auditora. Obě funkce mají za úkol nezaujatě chránit práva účastníků v souladu se zveřejněnými pravidly akce. Kdo je „Ombudsman VOJCHOD ®“ a „auditor“ je známo pouze předsedovi! Toto opatření je činěno s cílem, aby se předseda v zájmu zachování kvality akce a nestrannosti mohl přímo od Vás dozvědět o jakýchkoliv pochybeních člena štábu, člena týmu. Máte jako účastník pocit křivdy? Odešlete, prosíme, email na „pochodcs@gmail.com“ v jehož předmětu uvedete text „Ombudsman VOJCHOD ®“ nebo „auditor“ a můžete si být jisti, že bude Váš email předán přímo předsedovi a vyřešen v souladu se zveřejněnými pravidly, včetně následného zaslání odpovědi na Váš email.

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.