Historie 2018

5. ročník – 2018

V pátek 28. 9. 2018 byl uskutečněn 5. ročník Pochodu české státnosti konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. V první řadě je nutné poděkovat samotným účastníkům, kteří se v průběhu celé akce chovali zodpovědně vůči životnímu prostředí a neznečišťovali okolí tras odpadky. Jen díky kladným referencím orgánů životního prostředí a jednotlivých lesních správ (již od roku 2011) na ohleduplnost účastníků, včetně čištění lesů v okolí všech tras organizátory od odpadků, které nemusejí pocházet přímo od účastníků pochodu, jsme schopni nabízet účastníkům trasy, které někdy vedou i místy, která by jiným sportovním akcím nemusela být schválena.

Na trasách pochodu bylo možné vidět účastníky ze států (abecedně): Česká republika, Estonsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko. Pochodu se zúčastnil spolek přátel vojenské historie, který absolvoval celý pochod v uniformách Čs. legie na Rusi za což jim patří vzhledem k materiálu uniformy a nošených bot veliké uznání.

Celou akci významně pomohli realizovat:

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA │ ŠPIČKOVÁ PÉČE I PRO VÁS

a
Lesy České republiky, s.p.

Jménem účastníků Vojenského pochodu ČR a Pochodu české státnosti, budou realizovány dary na činnost níže uvedených organizací, kdy jsou celkové výše darů složeny z daru organizátorů Vojenského pochodu ČR a Pochodu české státnosti, zisku z prodeje pamětních mincí PČS a dotisknutých diplomů.

Celková výše darů za rok 2018 je 40.787,- Kč, za což všem účastníkům děkujeme:
Vojenský fond solidarity č.ú.:44665522 / 0800, VS:918 (ukázat potvrzení o platbě 17.686,- Kč ze dne 22. 10. 2018),
Nadace policistů a hasičů č.ú.:175787001 / 0300 (ukázat potvrzení o platbě 16.527,- Kč ze dne 25. 10. 2018),
Pomoc pro Kosu č.ú.:2900886950 / 2010 (zobrazit transparetní účet – dar byl připsán ve výši 6.574,- Kč dne 5. 10. 2018).

Na základě vydaných povolení byly realizovány trasy 21 a 26 km pro všechny účastníky bez omezení věku a 7 nebo 14 km pro účastníky ve věku do 15-ti let, nad 45 let, nebo jejich doprovod. Zázemí (start a cíl) poskytl penzion Pohoda v obci Luleč, který zároveň vydával snídaně a obědy účastníkům a poskytl jim posezení a odpočinek po pochodu. Penzion Pohoda Luleč doporučujeme pro akce podobného typu.

Naše zásady jsou vzhledem k principu spravedlnosti následující:
– medaile jsou vydávány jen registrovaným, kteří se pochodu zúčastnili,
– medaile nejsou vydávány, ani nezasílány osobám, které se pochodu nezúčastnily,
– medaile ze zásady neprodáváme, a to ani sběratelům medailí.