Pravidla spolupráce

Nikoho nenutíme ke spolupráci a jediné co požadujeme je, aby nikdo neporušoval naše autorská práva (což se v minulosti mnohokrát stalo).

Obecné zásady spolupráce s jinými organizacemi:
Možnost začlenění do kalendáře akcí je stále otevřena a obecné podmínky jsou:
– pořadatel musí dodržet své propozice akce,
– organizace pochodu musí splňovat platné zákony a normy ČR,
– není podmínkou, aby organizátor uděloval za účast pamětní medaili.

Organizátor se musí zavázat:
– ke vzájemné aktivní spolupráci,
– aktivně propagovat společné cíle a zájmy,
– organizovat pochod kvalitně a zodpovědně,
– finančně se spravedlivou měrou podílet na výrobě a distribuci pochodového pasu,
– nevyužívat osobní údaje účastníků ke komerčním účelům.

Za každou akci a její kvalitu ručí daný organizátor. Přesné podrobnosti začlenění jsou předmětem jednání.

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.