Pravidla spolupráce

NOVINKA!
Oslovili jsme na základě častých dotazů účastníků ostatní organizátory s nabídkou možnosti provádět záznam do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® a to jako další službu pro Vás – účastníky.

Nepřicházejí nám však kladné odpovědi, ale nic nevzdáváme. Je tedy spíše na Vás, účastnících, abyste dané organizátory hromadně oslovili sami a projevili svůj požadavek na umožnění záznamu do pasu, aby tito organizátoři pochopili, že jde o službu pro Vás – účastníky, ne službu pro nás – organizátory. Pokud se budou daní organizátoři vymlouvat, že jsme jim záznam do pasu zakázali není to úplně aktuální tvrzení! Záznam do pasu je od 8. 4. 2017 povolen všem organizátorům akcí pochodového typu více na Pravidla užívání Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®

Obecné zásady spolupráce s jinými organizacemi:
Možnost začlenění do kalendáře akcí je stále otevřena a obecné podmínky jsou:
– pořadatel musí dodržet své propozice akce,
– organizace pochodu musí splňovat platné zákony a normy ČR,
– není podmínkou, aby organizátor uděloval za účast pamětní medaili.

Organizátor se musí zavázat:
– ke vzájemné aktivní spolupráci,
– aktivně propagovat společné cíle a zájmy,
– organizovat pochod kvalitně a zodpovědně,
– finančně se spravedlivou měrou podílet na výrobě a distribuci pochodového pasu,
– nevyužívat osobní údaje účastníků ke komerčním účelům.

Za každou akci a její kvalitu ručí daný organizátor. Přesné podrobnosti začlenění jsou předmětem jednání.

 

 

 

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.