Pravidla spolupráce

NOVINKA!
Oslovili jsme na základě častých dotazů účastníků ostatní organizátory s nabídkou možnosti provádět záznam do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® a to jako další službu pro Vás – účastníky.

Nepřicházejí nám však kladné odpovědi, ale nic nevzdáváme. Je tedy spíše na Vás, účastnících, abyste dané organizátory hromadně oslovili sami a projevili svůj požadavek na umožnění záznamu do pasu, aby tito organizátoři pochopili, že jde o službu pro Vás – účastníky, ne službu pro nás – organizátory.

Obecné zásady spolupráce s jinými organizacemi:
Možnost začlenění do kalendáře akcí je stále otevřena a obecné podmínky jsou:
– pořadatel musí dodržet své propozice akce,
– organizace pochodu musí splňovat platné zákony a normy ČR,
– není podmínkou, aby organizátor uděloval za účast pamětní medaili.

Organizátor se musí zavázat:
– ke vzájemné aktivní spolupráci,
– aktivně propagovat společné cíle a zájmy,
– organizovat pochod kvalitně a zodpovědně,
– finančně se spravedlivou měrou podílet na výrobě a distribuci pochodového pasu,
– nevyužívat osobní údaje účastníků ke komerčním účelům.

Za každou akci a její kvalitu ručí daný organizátor. Přesné podrobnosti začlenění jsou předmětem jednání.

 

 

 

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.