Datum konání:
23. září 2017 – ukaž „předpověď počasí
Přihlášení přímo na místě není v souladu se zveřejněnými pravidly účasti možné a to ani za předpokladu, že někteří přihlášení účastníci nedorazí v den pochodu k prezentaci.

Místo konání:
obec Jedovnice a okolí – autokemp Olšovec

Délky tras:
– 10, 15, 21 a 26 km (fyzicky středně náročné),
– trasy nejsou shodné s trasami Vojenského pochodu ČR 2012,
– oficiální délky tras jsou zaokrouhleny na „celé kilometry“.

Trasa 10, 15, 21 a 26 km (kategorie A):
– pro účastníky ve věku 0-15 let, 45 a více let, nebo doprovod těchto účastníků,
– i doprovod má nárok účastnit se pochodu s nárokem na pamětní medaili.

Trasa 21 a 26 km (kategorie B):
pro všechny účastníky bez omezení věku,
– věková omezení nejsou, tedy i účastníci ve věku 0-15 let a 45 a více let.

Ocenění účastníků je podle výše startovného:
– pamětní medaile a udělovací dekret,
– nebo pamětní diplom,
– doprovod zdarma neobdrží žádná ocenění.

Pochodový pas:
– veškeré informace k pochodovému pasu naleznete v odkazu „POCHODOVÝ PAS„.

Dobročinné aktivity:
Organizátor učiní dar na „Nadace policistů a hasičů“ a „Pomoc pro Kosu“. Tento projekt je možné podpořit také zakoupením pamětních mincí.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Připravili jsme pro Vás ke stažení plakáty – pozvánky ve formátu A4.
Plakát stačí stáhnout a třeba rozeslat známým jako přílohu emailu, nebo vytisknout a vyvěsit na svém pracovišti.

Stáhnout plakát formátu A4
Pochod státnosti

 

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2017 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ©, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.