28. 9. 2019 (státní svátek – Den české státnosti)

Místo konání:
bude zveřejo v roce 2019, Jihomoravský kraj – ukázat na on-line mapě

Délky tras:
– X a XX (mírné až středně náročné),
– XX a XX km (středně náročné),
– oficiální délky tras jsou zaokrouhleny na „celé kilometry“.

Trasa X, XX, XX a XX km (kategorie A):
– pro účastníky ve věku 0-15 let, 45 a více let, nebo doprovod těchto účastníků,
– i doprovod se může účastnit pochodu s nárokem na pamětní medaili.

Trasa XX a XX km (kategorie B):
pro všechny účastníky bez jakéhokoliv omezení věku,
– věková omezení nejsou, tedy i účastníci ve věku 0-15 let a 45 a více let.

Ocenění účastníků je podle výše startovného:
– pamětní medaile a udělovací dekret,
– nebo pamětní diplom,
– doprovod zdarma neobdrží žádná ocenění.

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®:
– veškeré informace k pochodovému pasu naleznete v odkazu „POCHODOVÝ PAS„.

Dobročinné aktivity:
Organizátor učiní dar na „Vojenský fond solidarity“, „Nadace policistů a hasičů“ a „Pomoc pro Kosu, z.s.“. První dva projekty je možné podpořit také zakoupením pamětních mincí.

Konání akce umožnil v letech 2014 – 2018 podnik Lesy České republiky, s.p.

Připravili jsme pro Vás ke stažení plakát – pozvánku ve formátu A4.
Plakát stačí stáhnout a třeba rozeslat známým jako přílohu emailu, nebo vytisknout a vyvěsit na svém pracovišti. Plakát je určen jen k propagaci akce Pochod české státnosti a nesmí být použit pro jiné účely.

Stáhnout plakát formátu A4
Pochod státnosti

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.