Datum konání pochodu:
1. 1. – 1. 11. 2022 – virtuální účast (registrace zahájena)

Trasy pochodu:
10 a více kilometrů, 20 a více kilometrů
Délky tras jsou zaokrouhleny na „celé kilometry“

Trasy 20 a více kilometrů (kategorie A):
pro všechny účastníky bez omezení věku,
– věková omezení nejsou, tedy i účastníci ve věku 0-15 let a 45 a více let.

Trasy 10 a více kilometrů (kategorie B):
– pro účastníky ve věku 0-15 let, 45 a více let,
– nebo doprovod těchto účastníků (i doprovod má nárok účastnit se pochodu s nárokem na pamětní medaili).

Ocenění účastníků podle výše startovného:
– pamětní medaile v krabičce, stužka a udělovací diplom,
– nebo jen pamětní diplom,
– doprovod zdarma neobdrží žádná ocenění.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Stáhnout plakát formátu A4

Autor plakátu dává souhlas s jeho použitím jen pro potřeby propagace VOJCHOD MILARCH ® a pro potřeby propagace akce vepsáním doplňujících informací do posledního řádku plakátu např. ve formě: Přihlášky shromažďuje „osoba XY“ do dne X.X.

Logo kvality VOJCHOD MILARCH ® :
Při akcích Vojenský pochod ČR a Pochod české státnosti se můžete setkat s níže uvedenými verzemi loga kvality. Logo kvality přitom hlavně znamená, že budou propozice zveřejněné pořadatelem akce dodrženy. V obou případech jsou loga a jejich části chráněny autorským právem a registrovanou ochrannou známkou.

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.