Datum konání:
26. 9. 2020 (státní svátek – Den české státnosti)

Místo konání:
??? – ukázat na on-line mapě

Délky tras:
– ??, ??, ?? a ?? km (mírné až středně náročné),
– oficiální délky tras jsou zaokrouhleny na „celé kilometry“.

Trasa ??, ??, ?? a ?? km (kategorie A):
– pro účastníky ve věku 0-15 let, 45 a více let, nebo doprovod těchto účastníků,
– i doprovod se může účastnit pochodu s nárokem na pamětní medaili.

Trasa ?? a ?? km (kategorie B):
pro všechny účastníky bez jakéhokoliv omezení věku,
– věková omezení nejsou, tedy i účastníci ve věku 0-15 let a 45 a více let.

Ocenění účastníků je podle výše startovného:
– pamětní medaile a udělovací dekret,
– nebo pamětní diplom,
– doprovod zdarma neobdrží žádná ocenění.

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®:
– veškeré informace k pochodovému pasu naleznete v odkazu „POCHODOVÝ PAS„.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Pochod české státnosti ©

Stáhnout plakát formátu A4

Autor plakátu dává souhlas s jeho použitím jen pro potřeby propagace VOJCHOD MILARCH ® a pro potřeby propagace akce vepsáním doplňujících informací do posledního řádku plakátu např. ve formě: Přihlášky shromažďuje „osoba XY“ do dne X.X.

Logo kvality VOJCHOD MILARCH ® :
Při akcích Vojenský pochod ČR a Pochod české státnosti se můžete setkat s níže uvedenými verzemi loga kvality. Logo kvality přitom hlavně znamená, že budou propozice zveřejněné pořadatelem akce dodrženy. V obou případech jsou loga a jejich části chráněny autorským právem a registrovanou ochrannou známkou.

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.