28. 9. 2019 (státní svátek – Den české státnosti)

Místo konání:
bude zveřejo v roce 2019, Jihomoravský kraj – ukázat na on-line mapě

Délky tras:
– X a XX (mírné až středně náročné),
– XX a XX km (středně náročné),
– oficiální délky tras jsou zaokrouhleny na „celé kilometry“.

Trasa X, XX, XX a XX km (kategorie A):
– pro účastníky ve věku 0-15 let, 45 a více let, nebo doprovod těchto účastníků,
– i doprovod se může účastnit pochodu s nárokem na pamětní medaili.

Trasa XX a XX km (kategorie B):
pro všechny účastníky bez jakéhokoliv omezení věku,
– věková omezení nejsou, tedy i účastníci ve věku 0-15 let a 45 a více let.

Ocenění účastníků je podle výše startovného:
– pamětní medaile a udělovací dekret,
– nebo pamětní diplom,
– doprovod zdarma neobdrží žádná ocenění.

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®:
– veškeré informace k pochodovému pasu naleznete v odkazu „POCHODOVÝ PAS„.

Dobročinné aktivity:
Organizátor učiní dar na „Vojenský fond solidarity“, „Nadace policistů a hasičů“ a „Pomoc pro Kosu, z.s.“. První dva projekty je možné podpořit také zakoupením pamětních mincí.

Konání akce umožnil v letech 2014 – 2018 podnik Lesy České republiky, s.p.

Připravili jsme pro Vás ke stažení plakát – pozvánku ve formátu A4.
Plakát stačí stáhnout a třeba rozeslat známým jako přílohu emailu, nebo vytisknout a vyvěsit na svém pracovišti. Plakát je určen jen k propagaci akce Pochod české státnosti a nesmí být použit pro jiné účely.

Stáhnout plakát formátu A4
Pochod státnosti

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2014-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.