Zahájení ragistrace je plánováno na leden 2017.
Spolu s tím budou zveřejněny propozice pochodu.

Místo prezentace / výdej startovní karty / cíl:
– bude zveřejněno na začátku roku 2017 – ukaž na mapě

Povinnost účastníka:
Při pochodu se budete pohybovat v přírodním parku, lesích, na lesních stezkách a pro svou orientaci využívat turistické značení. Závazná pravidla pohybu naleznete zde.

Datum konání:
23. září 2017

Délky tras:
– 10, 15, 21 a 26 km (fyzicky středně náročné);
– trasy jsou vedeny po turistických a naučných stezkách, cestách;
– oficiální délky tras jsou zaokrouhleny na celé kilometry.

Trasa 10 a 15 km:
– pro účastníky ve věku 0-15 let, 45 a více let, nebo doprovod těchto účastníků,
– i doprovod má nárok účastnit se pochodu s nárokem na pamětní medaili.

Trasa 21 a 26 km:
pro všechny účastníky bez omezení věku,
– věková omezení nejsou, tedy i účastníci ve věku 0-15 let a 45 a více let.

Ocenění účastníků je podle výše startovného:
– pamětní medaile a udělovací dekret,
– nebo účastnický diplom,
– doprovod zdarma neobdrží žádná ocenění.

Pochodový pas:
– veškeré informace k pochodovému pasu naleznete v odkazu „POCHODOVÝ PAS„.

Připravili jsme pro Vás ke stažení plakáty – pozvánky ve formátu A4.
Plakát stačí stáhnout a třeba rozeslat známým jako přílohu emailu, nebo vytisknout a vyvěsit na svém pracovišti.

Stáhnout plakát formátu A4 – bude zveřejněno v roce 2017
Pochod státnosti

 

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2016 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ©, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.