Pamětní medaile

Pamětní medaili (pamětní odznak – PO), stužku a dekret k medaili obdrží v cíli každý účastník který se registruje s nárokem na medaili a zaplatí včas startovné, zúčastní se pochodu a bude mít označen pořadateli na startovní kartě všechny kontrolní body trasy své kategorie a neporuší pravidla pochodu nebo platné zákony. Stužku „navíc“ je možné si dokoupit v registrační kanceláři po výdeji medaile, kdy musí účastník svůj zájem o stužku navíc uvést v přihlášce.

Medaile Pochodu ČS

K medaili je možné vybrat v přihlášce jeden z nabízených typů stužky.
Pozor, ke stužce typu „na kolejnici“ není vydávána kolejnice.

stužky Pochodu ČS

Pořadí účasti pro udělení PO je počítáno podle počtu účastí s nárokem na PO. Účast jako doprovod, nebo s nárokem jen na diplom, není do počtu účastí započítávána.

Je možné nechat si do Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® zaznamenat nejen čas a počet absolvovaných kilometrů, ale i ústroj a hmotnost zátěže nesené v batohu (provedení záznamu není povinné, ale dobrovolné).

Popisy PO, pokyny pro údržbu a kvalita je v dokumentech níže k nahlédnutí. Dokumenty a jejich obsah jsou předmětem autorského práva:
Zobrazit dokument PO 1. až 3. účast ve formátu .pdf
Zobrazit dokument PO 4. až 6. účast ve formátu .pdf
Zobrazit dokument PO 7. až 9. účast ve formátu .pdf
Zobrazit dokument PO 10. až 12. účast ve formátu .pdf

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.

Podoba PO, jeho jednotlivých částí (miniatury, stužky, stuhy, atd.) a jeho ztvárnění je předmětem autorského práva, které náleží autorovi. Je zakázáno vyrábět, prodávat nebo jinak distribuovat pamětní odznak a jeho jednotlivé části bez vědomí autora, kterému náleží autorské právo. Výjimkou je prodej PO, který byl udělen účastníkovi pochodu a který se rozhodne PO prodat jako fyzická osoba, která obdržela PO jako účastník akce. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.