Historie 2019

6. ročník – 2019

V sobotu 28. 9. 2019 byl uskutečněn 6. ročník Pochodu české státnosti konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. V první řadě je nutné poděkovat samotným účastníkům, kteří se v průběhu celé akce chovali zodpovědně vůči životnímu prostředí a neznečišťovali okolí tras odpadky. Dále děkujeme všem účastníkům za porozumění ve vztahu k vosímu (sršnímu) hnízdu (přírodu stejně jako počasí, bohužel nejsme schopni ovlivnit 🙁 ) a za to, že se účastníci vzájemně ohleduplně  informovali o jeho přítomnosti. Při značení trasy jsme si ho nevšimli a pokud ano, realizovali bychom jeho zlikvidování v předstihu, případně bychom realizovali by-pass z levé strany lesní školky. Hluboce se tedy za tuto nepříjemnou záležitost omlouváme dodatečně. Zároveň hluboce děkujeme všem složkám IZS za rychlou reakci na vzniklou situaci a následnou likvidaci hnízda jako formu ochrany nejen účastníků pochodu.

Na trasách pochodu bylo možné vidět účastníky ze států (abecedně): Česká republika, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko. Pochodu se opět zúčastnil spolek přátel vojenské historie, který absolvoval celý pochod v uniformách Čs. legie na Rusi za což jim patří vzhledem k materiálu uniformy a nošených bot veliké uznání.

Celou akci významně pomohli realizovat:

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA │ ŠPIČKOVÁ PÉČE I PRO VÁS

a
Lesy České republiky, s.p.

Jménem účastníků Pochodu české státnosti, byly realizovány dary na:
Vojenský fond solidarity č.ú.:44665522 / 0800, VS:918
Pomoc pro Kosu č.ú.:2900886950 / 2010
– příspěvky na sport a veřejně prospěšné aktivity
Dnem 29. 10. 2019 byl realizován poslední bankovní převod a celková výše darů činí 32.800,- Kč (včetně darů za prodej pamětních mincí).

Na základě vydaných povolení byly realizovány trasy 23 a 33 km pro všechny účastníky bez omezení věku a 10 nebo 16 km pro účastníky ve věku do 15-ti let, nad 45 let, nebo jejich doprovod. Zázemí (start a cíl) poskytl penzion Pohoda v obci Luleč, který zároveň vydával snídaně a obědy účastníkům a poskytl jim posezení a odpočinek po pochodu.

Naše zásady jsou vzhledem k principu spravedlnosti následující:
– medaile jsou vydávány jen registrovaným, kteří se pochodu zúčastnili,
– medaile nejsou vydávány, ani nezasílány osobám, které se pochodu nezúčastnily,
– medaile ze zásady neprodáváme, a to ani sběratelům medailí (prodej mohou provádět pouze fyzické osoby, které medaile obdržely sami za sebe).