Užívání pasu

Provádění záznamu do Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® je službou pro účastníky a proto je možné do něj zaznamenávat účast i na jiných akcích pochodového typu bez dalších omezení (bez ohledu na to co je uvedeno na vnitřní straně jeho obalu).

Seznam pochodů, které používají logo kvality VOJCHOD MILARCH ®:

Vojenský pochod ČR

Pochod české státnosti

Slavkovský pochod

Co je Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® (dále jen „PP“)?
PP formátu A6 je vydávaný účastníkovi zdarma pro potřeby potvrzení účasti na akcích pořádaných pod ochrannou známkou VOJCHOD MILARCH ® a dále od 8. 4. 2017 potvrzování účasti na nezačleněných akcích pochodového typu. Pokud je do PP prováděn záznam z jiné nezačleněné akce, pouze Vás prosíme o to, aby byl záznam prováděn podle toho jak jsou nadepsány jednotlivé kolonky (ať už je vyplňuje pořadatel, nebo účastník). Pas neslouží ke sběru turistických razítek z návštěv historických památek a turistických míst. PP je chráněn autorským právem a ochrannou známkou VOJCHOD MILARCH ®

Jak funguje výdej PP?
Výdej a následný výdej dalších PP je zdarma pro všechny účastníky platící startovné:
– jste úplně novým účastníkem akce pod ochr. známkou VOJCHOD MILARCH ®? PP obdržíte při své prezentaci v den pochodu,
– užíváte PP déle, blíží se chvíle jeho zaplnění a budete při své další účasti požadovat výdej nového PP? Informujte o tom, prosíme, daného organizátora při svém přihlášení, aby byl zabezpečen dostatek PP pro všechny. Další, nový, PP obdržíte v pokladně organizátora zdarma po předložení starého PP spolu se svou startovní kartou.

Zapomenutý PP:
Pokud jste si PP pouze zapomněli doma, dobře uschovejte svou startovní kartu a účast Vám rádi potvrdíme zpětně na akcích pod ochr. známkou VOJCHOD MILARCH ® po předložení této startovní karty. Pokud máte zájem mít pochody z hlediska časové linie zapsány pěkně postupně, vynechte si v PP místo pro tento záznam.

Ztracený PP:
Při ztrátě PP se nový PP vydává za manipulační poplatek 15 CZK (0,6 EUR).

Korektnost záznamu v PP:
Každý pořadatel užívající ochrannou známku VOJCHOD MILARCH ® provádí a ručí za pravost záznamu do PP včetně razítka tak, aby byl záznam prokazatelný a nemohl být změněn, doplněn nebo upraven.
U nespolupracujících akcí pochodového typu a u akcí s volně dostupným razítkem neručíme za správnost a pravost záznamu.

 

 

……………………………………………………………………………
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.