Pravidla užívání

Pouze zde jsou uvedena aktuálně platná pravidla pro užívání Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®, kterých je v oběhu více jak 4.000 kusů! a tato pravidla platí pro „úplně všechny pasy“ bez ohledu na to, co je uvedeno na vnitřní straně jejich obalu. 

Co je Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® a jaká jsou pravidla užívání?
Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® (dále jen „pas“) je publikace formátu A6 propůjčena účastníkovi zdarma pro potřeby potvrzení účasti na akcích pořádaných pod logem kvality VOJCHOD MILARCH ® a dále od 8. 4. 2017 potvrzování účasti na akcích jejichž charakter vykazuje znaky pochodového typu akce.

Z jedné nezačleněné akce pochodového typu může být od 8. 4. 2017 daným organizátorem akce pochodového typu proveden jeden záznam včetně razítka, přičemž je možné tento záznam rozdělit na dva řádky (např. v případě dvoudenních akcí), kdy je jedinou podmínkou to, aby byl záznam proveden správně vzhledem k tomu jak jsou jednotlivá pole pro vyplění nadepsána. Pas podle svého určení neslouží ke sběru turistických razítek z návštěv historických památek a turistických míst, ale pouze k potvrzování účasti na akcích pochodového typu.

Při užítí pasu účastníkem v souladu s pravidly se po jeho zaplnění všech polí vydává nový pas zdarma na pochodech užívajících logo kvality VOJCHOD MILARCH ® a původní pas se stává účastníkovým majetkem. Pas má 34 polí pro vyplnění záznamu o účasti (nová verze pasu s čísly od 4000 a více, má 36 polí), přičemž každé pole umožňuje až dva záznamy v rámci jedné akce. Pokud budete požadovat výdej nového pasu při své účasti na akcích pod logem kvality VOJCHOD MILARCH ®, informujte o tom prosíme organizátory dané pochodové akce VOJCHOD MILARCH ® spolu s přihlášením minimálně měsíc předem, aby byl zajištěn dostatečný počet nových pasů k bezplatné obměně. Každý řádně registrovaný účastník vyzvedává nový pas sám za sebe spolu s předložením startovní karty a starého pasu.

Pas a jeho podoba je chráněn licenční smlouvou nakladatelskou, autorským právem a registrovanou ochrannou známkou VOJCHOD MILARCH ®. Pas a jeho části nesmí být kopírovány, nebo napodobovány bez předchozího souhlasu majitele ochranné známky. Jakýkoliv pořadatel, jehož akce nevykazuje znaky pochodového typu nemá právo záznam provádět.

Nový pas:
Při své účasti na akci Vojenský pochod ČR nebo Pochod české státnosti, kdy je vyplněno poslední volné pole pasu pro potvrzení účasti, tento pas účastník předloží v pokladně registrační kanceláře ke kontrole užití pasu v souladu s pravidly jeho užívání a startovní kartou. Po úspěšné kontrole pasu bude účastníkovi bezplatně výpůjčen k užívání naprosto nový pas a starý pas se pak automaticky stává účastníkovým majetkem.

Ztracený nebo zapomenutý pas:
Při ztrátě pasu se nový pas vydává za manipulační poplatek, který je poplatkem za ztrátu původního pasu, nikoliv poplatkem za výdej nového pasu.
Pokud jste si pas pouze zapomněli doma, uchovejte startovní kartu a účast Vám rádi potvrdíme zpětně na Vojenském pochodu ČR nebo Pochodu české státnosti po předložení startovní karty.

Co je do pasu možné zaznamenat?
Každý organizátor provádějící záznam do Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® pořádá svou akci ve vztahu ke svým možnostem organizace. Ne každá organizace tedy využije všechny políčka k vyplnění, které jsou následně proškrtnuty jako neplatný (nevyužitý) záznam. Do pasu je možné organizátorem zaznamenat:
– datum účasti (a to i pro dvoudenní akce),
– délku absolvované trasy jednotlivě pro každý den,
– druh oděvu a obuvi (služební nebo sportovní),
– nesenou zátěž v kg váženou na startu, kontrolních stanovištích a v cíli,
– čas na startu a čas v cíli,
– výsledek nepovinné disciplíny (např. člunkový běh, hod granátem, apod.)

Platnost záznamu:
Proškrtnutí políčka má vyšší hodnotu než záznam. Pokud je tedy políčko vyplněno záznamem a zároveň proškrtnuto, platí proškrtnutí a hodnota je neplatná. Tato podmínka platí i pro případ, že člen štábu organizátora udělá chybu při provádění záznamu. Pokud tedy udělá chybu a bude nutné provést správný (nový) záznam, bude pole proškrtnuto a celý záznam se vyplní úplně znovu do následujícího řádku, nebo se využije úplně nová polovina strany pasu.

Korektnost záznamu:
Každý pořadatel užívající ochrannou známku VOJCHOD MILARCH ® se zavázal provádět záznamy do pasu takovým způsobem, aby byl záznam prokazatelný a nemohl být změněn, doplněn nebo upraven.
Nespolupracující organizace, které provádějí záznam musí provádět záznam tak, aby byl správně vyplněn vzhledem k tomu, jak jsou nadepsány jednotlivé kolonky pro záznam.
U nespolupracujících akcí neručíme za správnost a pravost záznamu!

Za minimální deklarovanou délku tras/y, kalibraci vážících zařízení zátěže a korektnost doplňkové disciplíny ručí u pochodů užívajících ochrannou známku VOJCHOD MILARCH ® sami organizátoři prostřednictvím zastřešující organizace. U jiných organizací volně provádějících záznam není možné považovat záznam za 100% pravdivý a vypovídající o skutečnosti, protože se tito organizátoři se dobrovolně nepodrobili kontrole zastřešující organizace, která by tyto údaje mohla zkontrolovat a potvrdit.

Políčka pasu, jejich význam a zásady záznamu:
– délka trati je zaokrouhlována na celé kilometry,
– služební oděv = oděv používaný organizačním celkem pro služební činnost,
– služební obuv = obuv náležící ke služebnímu oděvu,
– sportovní oděv = sportovní nebo volnočasový oděv,
– sportovní obuv = sportovní nebo volnočasová obuv,
– čas je měřen stejným měřícím zařízením na startu i v cíli,
– nesená zátěž = váží se v celých kilogramech zaokrouhlených směrem dolů, vše musí být možno zavěsit na hák vážícího zařízení – tedy opatřeno poutkem nebo očkem,
– nepovinná disciplína = přezkušována podle pravidel pro přezkoušení.

Právní odpovědnost za jednotlivé akce vůči účastníkům a třetím stranám, jejich organizaci a provedení akce, nese vždy pořadatel dané akce.

 

 

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.