Historie 2016

3. ročník – 2016

V sobotu 24. 9. 2016 byl uskutečněn 3. ročník Pochodu české státnosti konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. V první řadě je nutné poděkovat samotným účastníkům, kteří se v průběhu celé akce chovali zodpovědně vůči životnímu prostředí a neznečišťovali okolí tras. Přímo na trati byli z důvodu porušení pravidel diskvalifikováni jen 2 účastníci.

Pochod absolvovalo celkem 951 účastníků ve všech kategoriích. Účast byla možná s nárokem na pamětní medaili jako dospělá osoba, dítě a student, s nárokem na pamětní diplom, nebo jako doprovod jiného účastníka.

Na základě vydaných povolení byly schváleny trasy 22 km pro všechny účastníky bez omezení věku a 10 nebo 13 km pro účastníky ve věku do 15-ti let, nad 45 let, nebo jejich doprovod. Nejstarším účastníkem byl pan Tomáš narozený v roce 1944 a nejmladšími Matyáš a David narození v červenci 2016.

Celou akci významně pomohla realizovat:
Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky – Vaše jistota zdravotní péče

Na základě hlasování nebo nehlasování účastníků akce, byly na námi vytipované 3 projekty přispěny následující finanční částky:

3. projekt – 4985,- Kč
Dar pro „Nadace policistů a hasičů„. Bankovní účet neumožňuje volné nahlédnutí prostřednictvím e-mailu a jeho číslo je 175787001, kód banky 0300. Na něj může každý přispět libovolnou částkou.  Částka byla převedena 10.10.2016.

1. projekt – 4.950,- Kč
Příspěvek na léčbu a návrat do běžného života po těžkém úrazu. Jakub Kosek (ročník 1985). O přijetí částky dne 30.9.2016 se můžete přesvědčit na transparentním účtu organizace „Pomoc pro Kosu„. Na něj může každý přispět libovolnou částkou – číslo účtu 2900886950, kód banky 2010.

2. projekt – 4.900,- Kč
Příspěvek na činnosti v oblasti „sportu a veřejně prospěšných aktivit“. Daná částka pomůže především obnově a revitalizaci pomníků a hrobů padlých vojáků v průběhu konce 2. SV války na území dnešní ČR v JmK.