Historie 2015

2. ročník – 2015

V sobotu 26. 9. 2015 byl uskutečněn 2. ročník Pochodu české státnosti konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. V první řadě je nutné poděkovat samotným účastníkům, kteří se v průběhu celé akce chovali zodpovědně vůči životnímu prostředí, neznečišťovali okolí tras a kouřili jen na místech k tomu určených. Svým chováním tedy zodpovědně respektovali pravidla pro pohyb v chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervaci.

Celou akci významně pomohli realizovat členové IPA, územní skupina Hranice.

Zájem o účast projevilo celkem 872 osob ve všech kategoriích a úspěšně se zaregistrovalo 832 osob. Pochod nakonec absolvovalo celkem 803 účastníků ve všech kategoriích. Účast byla možná s nárokem na pamětní medaili jako dospělá osoba, dítě a student, s nárokem na pamětní diplom, nebo jako doprovod jiného účastníka.

Na základě vydaných povolení byly schváleny trasy 21 km pro všechny účastníky bez omezení věku a 10 km pro účastníky ve věku do 15-ti let, nad 45 let, nebo jejich doprovod. Trasa 21 km vedla po turistických stezkách z propasti Macocha do městyse Sloup, kolem obcí Vavřinec, Suchdol k rozhledně Podvrší (vstup na rozhlednu byl zabezpečen v rámci startovného), do Skalního Mlýna a po naučné stezce zpět k Macoše. Trasa 10 km vedla z propasti směrem na městys a Pustým žlebem zpět na Macochu. Nejstarším účastníkem byl pan Tomáš narozený v roce 1944 a nejmladším Patrik narozený v březnu roku 2015.

Finanční částky darované organizátory v souladu s hlasováním samotných účastníků.

1. projekt
Příspěvek na léčbu a návrat vojáka do běžného života po těžkém úrazu. Jakub KOSEK (ročník 1985) známý jako „Kosa“ byl v době úrazu vojenským potápěčem zdravotnickým záchranářem, předtím vojenským hasičem a dříve průzkumníkem – výsadkářem. Mimo svoji službu v armádě byl také od útlého věku nadšeným dobrovolným hasičem, později velitelem družstva dobrovolných hasičů obce Tovačov. Dne 29. 4. 2015 utrpěl nešťastnou náhodou závažný úraz páteře. Jeho maminka a blízcí přátelé již založili spolek „Pomoc pro Kosu“, na jehož transparentní účet 2900886950/2010 jsme přispěli 5. 11. 2015 částkou 10.025 korun českých. Na daný účet můžete také přispět zasláním libovolné částky jednorázově, nebo pomocí trvalého příkazu. I malé částky pomáhají! a efektivnější jsou pravidelné menší příspěvky, než jednorázová částka. Proto prosíme, neváhejte zaslat libovolnou částku na výše uvedené číslo účtu.

Kosa foto

2. projekt
Vytipovaný správou CHKO Moravský kras je příspěvek na odklizení nelegální skládky, která se nachází v těsné blízkosti Národní přírodní památky Červený kopec. Správa CHKO poskytne brigádníky pro odklizení skládky, pořadatel pochodu zaplatí odvoz a řádnou likvidaci odpadu. Na základě stále se zhoršujícího počasí (které má vliv na přístupovou cestu ke skládce) byla realizace projektu po vzájemné dohodě se Správou CHKO přesunuta na jaro 2016.

Červený kopec

3. projekt
Příspěvek na rozvoj „sportu a veřejně prospěšných aktivit“. Projekt jsme podpořili částkou 4.500 korun českých.