KONTAKT

e-mail: pochodcs@gmail.com
(slouží pro zasílání přihlášek, dotazů, změnám v registraci, atd.)
telefon: +420 735 191 150
(slouží pro řešení dotazů, na které nenaleznete odpověď na našich stránkách)

Prostě nás kontaktujte a my už v rámci organizace předáme Váš e-mail nebo telefonní dotaz odpovědné osobě, která Vám pomůže. Nezáleží přitom na tom o jakou záležitost se jedná. K přeposlání daného emailu odpovědné a oprávněné organizační složce, či osobě nám přitom pomůže pokud stručně a správně vyplníte předmět emailu.

Fakturační údaje (finančně zodpovědná organizace):
Česká pochodová liga z.s.
Mikulovská 4053/8
628 00 Brno
IČO: 02015668
Spisová značka: L 17694 vedená u Krajského soudu v Brně

Shromažďování údajů o účastnících podle zákona 101/2000 Sb. provádí:
Česká pochodová liga z.s.
Mikulovská 4053/8
628 00 Brno
IČO: 02015668
Spisová značka: L 17694 vedená u Krajského soudu v Brně

Pořadatelé pochodu (abecedně):
Asociace uniformovaných pochodů, z. s.
Česká pochodová liga z.s.
VOJCHOD, z. s.

Veškeré nakládání s osobními údaji účastníků je prováděno v souladu s platným zákonem. Organizátor nevyužívá poskytnuté údaje ke komerčním účelům.

Ochrana práv účastníků (máte jako účastník pocit křivdy na své osobě?):
Nově byla vytvořena funkce „Ombudsman VOJCHOD ®“ (od r. 2017). Od roku 2012 přitom existuje funkce externího auditora. Obě funkce mají za úkol nezaujatě chránit práva účastníků v souladu se zveřejněnými pravidly akce. Kdo je „Ombudsman VOJCHOD ®“ a „auditor“ je známo pouze předsedovi! Toto opatření je činěno s cílem, aby se předseda v zájmu zachování kvality akce a nestrannosti mohl přímo od Vás dozvědět o jakýchkoliv pochybeních člena štábu, člena týmu. Máte jako účastník pocit křivdy? Odešlete, prosíme, email na „pochodcs@gmail.com“ v jehož předmětu uvedete text „Ombudsman VOJCHOD ®“ nebo „auditor“ a můžete si být jisti, že bude Váš email předán přímo předsedovi a vyřešen v souladu se zveřejněnými pravidly, včetně následného zaslání odpovědi na Váš email.

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.