Začleněné pochody

Seznam níže Vám dává přehled o spolupracujících pochodech od současnosti až do roku 2011. Uvedené údaje pro pochodové roky a pochody jsou závazné a musí se shodovat se záznamem v pasu. Jakkkoliv neručíme za záznamy z pochodů, které zde nejsou uvedeny.

Pochodový rok 2019

Pochodový rok 2018

Pochodový rok 2017

Pochodový rok 2016

Pochodový rok 2015

Pochodový rok 2014

Pochodový rok 2013

Pochodový rok 2012

Pochodový rok 2011

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.