Změna přihlášky nebo storno

Závazné podmínky pro změnu přihlášky, nebo převedení registrace:

Změny registrace PČS © 2018 pod značkou VOJCHOD MILARCH ®
Počty náhradních diplomů pro převody od 8. 9. 2018 na základě 2*:
– počty nejsou aktualizovány on-line, ale 1x týdně,
– „jen pamětní diplom“ – 10 kusů,
– „1. účast“ – 15 kusů
– „2. účast“ – 15 kusů
– „3. účast“ – 10 kusů
– „4. účast“ – 10 kusů
– „5. účast“ – 5 kusů

Závazné podmínky pro storno účasti, nebo pro neúčast na pochodu:
Storno a neúčast PČS © 2018 pod značkou VOJCHOD MILARCH ®

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.