Startovné

Přihlášení a platba na místě v hotosti je možná jen pokud budou volná místa.

Sleva pro větší skupiny ! – U přihlášek skupin s 15 a více osobami (všech 15 s  medailí po splnění podmínek pochodu) se první osoba uvedená v přihlášce s nárokem na medaili účastní akce zdarma (i u první osoby je nutné v přihlášce vyplnit startovné s medailí a startovné zdarma bude odečteno pořadatelem).
Podmínky pro přiznání nároku na startovné zdarma u první osoby pro 15+ skupiny:
– připsání platby ostatních min. 14 osob jednou platbou,
– vyplnění kolonky řádného startovného i u první osoby v přihlášce s nárokem na medaili,
– nezrušení registrace všech min. 14 přihlášených do 1. září aktuálního roku.

Startovné PČS © 2019 pod značkou VOJCHOD MILARCH ®
Typ registrace – základní:
– osoba, která se zatím nezúčastnila akce „Pochod české státnosti“ pořádané pod VOJCHOD MILARCH ® jako platící účastník s nárokem na pamětní medaili.

Typ registrace – věrnostní (sleva pro věrného účastníka VOJCHOD MILARCH ®):
– osoba, která se již zúčastnila akce „Pochod české státnosti“ pořádané pod VOJCHOD MILARCH ® jako platící účastník s nárokem na pamětní medaili.

Typ registrace – student / dítě:
– děti nebo studenti do 25 let, kteří mají zájem o pamětní medaili,
– netýká se účastníků studujících kombinované studium (takzvaně dálkově),
– při věku 19-25 doložte denní studium spolu se zasláním přihlášky (např. scan ISIC, …)
– u nezletilých je podmínkou doprovod zákonného zástupce po dobu pochodu,
– doprovod zák. zástupce je možné nahradit souhlasem zák. zástupce s uvedením:
— osobních údajů o zákonném zástupci a nezletilém účastníkovi,
— volně psaný text ve kterém zák. zástupce souhlasí s účastí a propozicemi akce,
— datum udělení souhlasu a podpis zákonného zástupce.

Typ registrace – jen diplom:
– účastníci, kteří mají zájem jen o pamětní diplom (ne o medaili),
– zahrnuje i startovné pro studenty / děti jen s pamětním diplomem.

Typ registrace – doprovod zdarma:
– účastníci, kteří se pochodu zúčastní jako doprovod platícího účastníka,
– registrace přijímáme jen s jinou registrací typu od „základní“ po „jen diplom“,
– k tomuto typu registrace není možné přihlásit se samostatně.

 

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.