Startovné

Přihlášení a platba na místě v hotosti je možná jen pokud budou volná místa.

Sleva pro větší skupiny ! – U přihlášek skupin s 15 a více osobami (všech 15 s nárokem na medaili) se první osoba uvedená v přihlášce s nárokem na medaili účastní akce zdarma (i u první osoby je nutné v přihlášce vyplnit startovné s medailí a startovné zdarma bude odečteno pořadatelem).
Podmínky pro přiznání nároku na startovné zdarma u první osoby pro 15+ skupiny:
– připsání platby ostatních min. 14 osob jednou platbou,
– vyplnění kolonky řádného startovného i u první osoby v přihlášce s nárokem na medaili,
– nezrušení registrace všech min. 14 přihlášených do 1. 9. 2019.

Startovné PČS © 2019 pod značkou VOJCHOD MILARCH ®
Typ registrace – základní:
– účastníci, kteří se nezúčastnili některého pochodu pod logem VOJCHOD MILARCH ®,
– tzn. „platící“ účastník Vojenského pochodu ČR nebo Pochodu české státnosti,
+ předešlá účast nebyla s nárokem na pamětní medaili.

Typ registrace – věrnostní sleva pro věrného účastníka VOJCHOD MILARCH ® :
– účastníci, kteří se již zúčastnili pochodu pod logem VOJCHOD MILARCH ®,
– tzn. „platící“ účastník Vojenského pochodu ČR nebo Pochodu české státnosti.

Typ registrace – student / dítě:
– děti nebo studenti do 25 let, kteří mají zájem o pamětní medaili,
– netýká se účastníků studujících kombinované studium (takzvaně dálkově),
– při věku 19-25 doložte denní studium spolu se zasláním přihlášky (např. scan ISIC, …)
– u nezletilých je podmínkou doprovod zákonného zástupce po dobu pochodu,
– doprovod zák. zástupce je možné nahradit souhlasem zák. zástupce s uvedením:
— osobních údajů o zákonném zástupci a nezletilém účastníkovi,
— volně psaný text ve kterém zák. zástupce souhlasí s účastí a propozicemi akce,
— datum udělení souhlasu a podpis zákonného zástupce.

Typ registrace – jen diplom:
– účastníci, kteří mají zájem jen o pamětní diplom (ne medaili),
– zahrnuje i startovné pro studenty s nárokem jen na pamětní diplom.

Typ registrace – doprovod zdarma:
– účastníci, kteří se pochodu zúčastní jako doprovod platícího účastníka,
– registrace přijímáme jen s registrací typu od „jen diplom“ po „základní“.

 

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.