Ubytování

Ubytování si účastníci objednávají a platí sami. Vyhledali jsme pro Vás:

Penzion Pohoda (přímo na startu)
www.ubytovani-lulec.cz
telefon: +420 736 473 838
e-mail: info@ubytovanilulec.cz

Hotel Nemojanský mlýn (2,5 km od startu)
www.hotelnemojany.cz

Hotel Allvet (3,7 km od startu)
https://allvet.hotel.cz/

Vojenská fara Luleč – jen pro vojáky z povolání (630 metrů od startu)
www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=l035
e-mail: lulec@dieceze.cz

 

 

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.