Strava a občerstvení

Součástí startovného není výdej jídla nebo pití a jídlo musí být objednáno předem prostřednictvím přihlášky.

Objednaná strava bude vydávána v restauraci Pohoda – ukaž místo na mapě :
– službu poskytuje a zajišťuje provozovatel penzionu, nikoliv organizátor akce,
stravu není možné objednat přihláškou pro „doprovod zdarma“ (zakoupení až na místě),
– snídani a oběd je nutné zaplatit spolu s přihláškou nejpozději do 16. 9. 2018.

strava

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.