Dobročinnost

Orgnizátoři i v roce 2018 poskytnou dar na níže uvedené projekty:
– 25% na Nadace policistů a hasičů
– 25% na Pomoc pro Kosu
– 50% na Vojenský fond solidarity

Chcete finančně podpořit organizace „Nadace policistů a hasičů“ (č.ú. 175787001 / 0300), „Pomoc pro Kosu“ (č.ú. 2900886950 / 2010) nebo Vojenský fond solidarity (č.ú. 44665522 / 0800, VS: 918)
Můžete buď:
– zaslat dar na uvedené účty bankovním převodem, nebo
– objednat si pamětní minci PČS prostřenictvím přihlášky.
U mince rozhodujete přímo v přihlášce jaké % výtěžku bude na jakou organizaci z vámi zakoupené mince darováno.

Nadace policistů a hasičů – jejím posláním je zlepšit životní podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v souvislosti s výkonem služby. Můžete pomoci také sami zasláním jakékoliv částky na účet nadace číslo účtu 175787001, kód banky 0300.

Pomoc pro Kosu – příspěvek na léčbu, rehabilitaci a návrat do běžného života po těžkém úrazu. Jakub KOSEK byl v době úrazu vojenským potápěčem, zdravotnickým záchranářem, a velitelem družstva dobrovolných hasičů obce Tovačov. Transparentní účet organizace, na který můžete přispět libovolnou částkou je – číslo účtu 2900886950, kód banky 2010.

Vojenský fond solidarity – příspěvek pro vojáky nebo jejich rodiny, kteří se ocitli v tíživé situaci vlivem výkonu služby vojáka z povolání, nebo kteří se ocitli v tíživé situaci z jiného důvodu. Můžete pomoci také sami zasláním jakékoliv částky na účet číslo 44665522, kód banky 0800, variabilní symbol: 918.

 

 

 

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.