INFO !

Ještě jednou si prosíme zkontrolujte doručenou poštu (včetně spam schránky a schránky pro hromadnou poštu). Na e-maily účastníků byly zaslány 2 informační e-maily.

Pokud jste přihlašoval/a účastníka bez uvedení kontaktního e-mailu, důrazně Vás žádáme, abyste detaily obou e-mailů sdělil/a těmto účastníkům u nichž jste kontaktní e-mail neuvedl/a, nebo jim oba e-maily přeposlal/a. Děkujeme.